Karta som med röd fyrkant ramar in Umeå, Ersmarksvägen, Kolbäcksvägen, Östra Ersboda, Västerslätt, Västerbottens län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Trafikkontroll Urval av polisens arbete i trafiken.

Umeå, Ersmarksvägen, Kolbäcksvägen, Östra Ersboda, Västerslätt, Västerbottens län

07:29 Umeå:
Bilförare på Ersmarksvägen, I20-området, får ordningsbot för hastighetsöverträdelse.

07:41 Umeå:
Vid en trafikkontroll på Kolbäcksvägen, Ersboda, får ett 30-tal förare blåsa i polisens sållningsinstrument. Alla är nyktra. Fyra böter utfärdas för hastighetsöverträdelse. En förare får ordningsbot för att inte ha iakttagit väjningsplikt.

08:43 Umeå:
I samband med en kontroll av yrkestrafik på E4, Röbäcksslätten, kontrolleras tre tunga fordon. Samtliga är utan anmärkning.

08:49 Umeå:
I samband med en trafikkontroll på Östra Ersboda framkommer att en bilförare inte har behörighet att köra bil. Förhör hålls och en anmälan gällande grov olovlig körning upprättas.

09:24 Umeå:
Bilförare på Västerslätt får ordningsbot för att ha använt handhållen mobiltelefon under färd.

Uppdatering 13:48:

12:06 Umeå:
Trafikkontroll på länsväg 503, Haga. Sju förare får ordningsbot för hastighetsöverträdelse, varav en även får sitt körkort omhändertaget.

13:24 Umeå:
Bilförare på universitetsområdet får ordningsbot för att ha gjort en otillåten vänstersväng.

Trafikkontroller är en del i polisens arbete för att förhindra och förebygga trafikolyckor. 

Källa: https://polisen.se/aktuellt/handelser/2022/september/21/21-september-1216-trafikkontroll-vasterbottens-lan/

Mest läst av andra