Gå direkt till de mest lästa händelserna från Polisen

Uppdatering Flygplanshaveri, Storsandskär.

Umeå, Västerbottens län

Statens haverikommission arbetar fortsatt på haveriplatsen och avspärrningen kvarstår enligt lagen (1990:712) om undersökning av olyckor. Polisen ska under dagen bistå bland annat genom att söka efter eventuella delar från flygplanet med hjälp av dykare, men även genom att söka från luften med drönare.

Fortsatt gäller att om föremål som kan misstänkas vara rester av flygplanshaveriet anträffas så måste polisen kontaktas direkt via telefonnummer 114 14. Det är inte tillåtet att vidröra det som påträffats. Detta gäller även ifall delar påträffas på eller under vattenytan.

Arbetet med identifieringen av de omkomna pågår fortsatt tillsammans med Rättsmedicinalverket.

Uppdatering 15.25

Under eftermiddagen så har flygplanet och lösa delar bärgats från Storsandskär. De kommer nu att transporterats till Statens haverikommissions lokaler för vidare undersökning.

Arbetet på haveriplatsen är nu avslutat och avspärrningen är därmed också hävd.

Inga ytterligare uppgifter kan lämnas från polisen i nuläget. För ytterligare kommentarer kring det fortsatta utredningsarbetet kring olyckan hänvisas till Statens haverikommission som ansvarar för detta.

Mest läst av andra