Karta som med röd fyrkant ramar in Skallsjö, Floda, Lerum, Västra Götalands län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Anträffad död En person har anträffats avliden i en å vid Skallsjö.

Skallsjö, Floda, Lerum, Västra Götalands län

En kropp har anträffat i ett vattendrag/å vid Skallsjö. Räddningstjänsten har varit på plats och polis tillkallas. Kroppen kommer att bärgas. För närvarande finns inga uppgifter om kön, ålder eller identitet. 

Kl 14.26: Polis på plats. Den person som anträffats är konstaterad avliden av läkare. Den avlidne är en man ca 50 år som är hemmahörande i Floda. Anhöriga har underrättats.
I nuläget finns inget som pekar på brott men en teknisk undersökning kommer att genomföras på platsen. Allt för att försäkra sig om att det inte finns brottsmisstankar. Tekniker är på väg till fyndplatsen.   

Mest läst av andra