Karta som visar ungefär var händelsen Bombhot: Skövde Arena utsatt för bombhot. Polis söker igenom de aktuella lokalerna. inträffat Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Bombhot Skövde Arena utsatt för bombhot. Polis söker igenom de aktuella lokalerna.

Skövde, Västra Götalands län

Ca kl 12.30 har en man ringt in till Skövde Arena och uppgivit att han har placerat en bomb på arenan. Därefter lägger mannen på. Ansvarig på Skövde arena väljer då att evakuera all personal från fastigheterna som tillhör arenan. Samtidigt kontaktas polis. Var eller vilken typ av "bomb" det ska handla om har aldrig förmedlats. Det finns ingen känd hotbild mot arenan eller person kopplad till arenan.

Polis finns nu på plats med flera enheter. Polisen avser att söka igenom de lokaler som är aktuella. Ännu har polisen inte hittat något farligt föremål.

Förundersökning har inletts med rubricering grovt olaga hot. Inga avspärrningar på plats.

Händelsen uppdateras om något inträffar i samband med genomsök av lokalerna.

Kl 14.55: Ingen ny information från platsen.

Kl 15.25: Ingen ny information från platsen.

Kl 15.49: Meddelas från plats att inget tyder på att hotet kan/kommer att verkställas. Polis lämnar platsen och arenan kommer att tas i full drift igen kl 16.00. Förundersökningen fortskrider dock.

Mest läst av andra