Karta som visar ungefär var händelsen Brand: Brand i villa, Erska. inträffat Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Brand Brand i villa, Erska.

Erska, Alingsås, Västra Götalands län

Polis, räddningstjänst och ambulans larmas till Erska, där det brinner i en villa. Det finns initialt inga mer uppgifter om händelsen. 

19.02 Det har brunnit i ett rum inne i villan, och resten har fått rök- och värmeskador. brandorsaken är okänd. Varken räddningstjänst eller polis kan finna någon naturlig orsak till branden, och polis kommer att spärra av i väntan på en teknisk undersökning. En förundersökning om mordbrand är inledd. Branden har inte medfört några personskador. 

Drabbat av inbrott eller är rädd för att bli?

På vår särskilda sida om inbrott kan du läsa mer om hur du gör för att bäst skydda dig mot inbrott och vad du ska göra om du har fått ett inbrott.

Mer om bränder

På vår särskilda sida om bränder kan du läsa mer.

Mest läst av andra