Karta som med röd fyrkant ramar in Domarevägen, Partille, Västra Götalands län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Brand Mordbrand, Partille

Domarevägen, Partille, Västra Götalands län

Brand utbröt i en lägenhet på Domarevägen 37 i Partille. Larmet inkom till Polisen ca 01:30. Räddningstjänst och polis tillkallades till platsen. Polisen arbetar i första hand med att bistå räddningstjänsten med evakuering av de boende och genomför avspärrningar för att skydda allmänheten. En person har allvarliga skador, i övrigt är skadeläget okänt. Uppsamlingsplats är Björndammens skola som ligger i närheten. Polisen utreder händelsen och har inlett en förundersökning om mordbrand.

Inga ytterligare kommentarer kommer att kunna lämnas under natten.

Uppdatering 05:21 Räddningstjänsten har enligt uppgift låtit taket brinna ner för att sedan kunna plocka bort det i syfte att hindra ytterligare spridning. Under natten har sex trappuppgångar varit evakuerade. Tre av dessa skulle enligt uppgift snart kunna återgå till sina bostäder. Polis kommer senare genomföra en teknisk undersökning. En förundersökning gällande mordbrand är inledd. Inga uppgifter om ytterligare skadade. I nuläget heller inga uppgifter om skadeläget för den person som initialt uppgavs vara allvarligt skadad. 

Händelsen i media

Drabbat av inbrott eller är rädd för att bli?

På vår särskilda sida om inbrott kan du läsa mer om hur du gör för att bäst skydda dig mot inbrott och vad du ska göra om du har fått ett inbrott.

Mest läst av andra