Gå direkt till de mest lästa händelserna från Polisen

Farligt föremål, misstänkt Misstänkt farligt föremål i parkeringshus i Landala.

Landala, Landalagången, Göteborg, Västra Götalands län

Parkeringshuset under Landalagången är avspärrat efter att ett misstänkt farligt föremål har anträffats på platsen. Garaget har evakuerats och nationella bombskyddet är på väg för att undersöka föremålet.

21.09 Även en del av Smålandsgatan är avspärrad av polisen. Ett misstänkt farligt föremål ska undersökas även där. Detta ärende har samband med ovanstående ärende i Landala.

Nationella bombskyddet är på plats i Landala och ska snart påbörja sitt arbete. När det är klart kommer man även att undersöka föremålet på Smålandsgatan.

00.15 Nationella bombskyddet arbetar fortfarande i Landala och det finns just nu inte någon ny information när det gäller det misstänkt farliga föremålet. En förundersökning inleddes i ett tidigt skede om förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse samt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.

01.05 Två personer är frihetsberövade i ärendet och arbetet med att säkra de misstänkt farliga föremålen fortsätter.

01.55 Avspärrningarna i p-huset i Landala kommer nu att hävas. Nationella bombskyddet har nu undersökt och tagit hand om det misstänkt farliga föremålet. En teknisk undersökning kommer att göras av föremålet. Bombskyddet kommer nu att åka till Smålandsgatan för att undersöka även detta föremål.

Mer om bränder

På vår särskilda sida om bränder kan du läsa mer.

Mest läst av andra