Gå direkt till de mest lästa händelserna från Polisen

Polisinsats/kommendering Polisen har arbetat i centrala delarna i Göteborg med anledning av strejk för klimatet.

Gustaf Adolfs Torg, Göteborg, Västra Götalands län

Under eftermiddagen har ett stort antal deltagare befunnit sig i centrala delarna av Göteborg med anledning av strejk för klimatet. Detta har påverkart kollektivtrafiken samt övrig trafik till och från city. Polis har arbetat på platsen för att underlätta framkomligheten och säkerheten för såväl trafikanter, fotgängare som deltagare som rört sig i de centrala delarna.

Förutom stopp och störningar i trafiken har inga andra störningar inrapporterats.

Vid 17.15 uppgavs kollektivtrafiken åter vara i gång, om än sakta.

Enligt uppskattning ska cirka 10 000 personer deltagit i strejken. I nuläget befinner sig cirka 2000 personer kvar vid Gustaf Adolfs Torg.

Mest läst av andra