Karta som med röd fyrkant ramar in Koholmen, Göteborg, Västra Götalands län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Räddningsinsats RIB-båt kapsejsat

Koholmen, Göteborg, Västra Götalands län

En räddningsinsats startades vid Koholmen vid Vinga under eftermiddagen då en RIB-båt kapsejsat. Ombord fanns 10 personer. En räddningsinsats startades som leddes av JRCC. Kustbevakningen, Sjöräddningssällskapet, Försvarsmakten, ambulanshelikopter samt sjöfatsverkets räddningshelikopter bistod med hjälp. Flera av personerna kunde självmant tag sig ur vattnet och upp på Koholmen. Några personer blev dock kvar i vattnen och fick undsättas av räddningspersonal. De ska ha varit nedkylda och en av personerna ska vara allvarligt skadad. Samtliga är förda till sjukhus med sjöfartsverkets räddningshelikopter.  

Polis följde ärendet men involverades först i ett senare skede av insatsen då man initialt hade de resurser som krävdes för arbetet. Nu arbetar polis på platsen med att utreda om brott som lyder under allmänt åtal kan styrkas. Polis har med hjälp av helikopter dokumenterat platsen och RIB-båten. 

Polis har nu inlett förundersökning om vårdslöshet i sjötrafik och vållande till kroppskada. 

Händelsen i media

Mest läst av andra