Karta som visar ungefär var händelsen Sammanfattning kväll och natt: Dagens presstalesperson är Christer Fuxborg och till kvällen kommer Anna Göransson. inträffat Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Sammanfattning kväll och natt Dagens presstalesperson är Christer Fuxborg och till kvällen kommer Anna Göransson.

Lerum, Hallegårdsvägen, Göteborg, Önnereds Brygga, Haga, Västra Götalands län

00.14 Lerum, narkotikabrott.
En kille kontrolleras på Hallegårdsvägen och han visar tecken på drogpåverkan varför han får följa med för provtagning, en anmälan skrivs.

01.26 Göteborg, narkotikabrott.
Ett vittne iakttager två personer som uppträder mycket konstigt varför man kontaktar polis. Båda kontrolleras vid Önnereds Brygga och båda visar tecken på drogpåverkan varför de får följa med för provtagning. En av dem hade dessutom misstänkt narkotika på sig som tas i beslag.

03.00 Göteborg, narkotikabrott.
Ett vittne ser hur en kraftigt påverkad man kryper på alla fyra vid en lekplats i Haga varför polis kallas till platsen. Mannen visar tecken på drogpåverkan varför han får följa med för provtagning. Man hittar även misstänkt narkotika på honom som tas i beslag.

Mest läst av andra