Järpen: brott & händelser

Inrapporterade händelser från Polisen.

De 5 mest förekommande typerna av händelser här är sammanfattning natt, trafikkontroll, trafikolycka, trafikbrott och trafikolycka, vilt.

Inga händelser har rapporterats från Polisen denna dag.