Annons

Brottsplats API

Brottsplatskartan har ett API med stöd för både JSON och JSONP.

Använda gärna API:et för icke-kommersielltbruk och skicka med en unik app-parameter så vi kan se hur mycket olika tjänster använder API:et.

För kommersiellt bruk kontakta oss på kontakt@brottsplatskartan.se.

Ungefär cirka såhär ser URLarna för APIet ut:

Endpoints

Hämta alla län:

/api/areas?app=unikAppParameter

Hämta händelser

/api/events/?app=unikAppParameter

med stöd för parametrar:

/api/events/?area=stockholms län

/api/events/?area=uppsala län

/api/events/?location=nacka

/api/events/?location=visby

/api/events/?type=inbrott

Hämta i närheten

/api/eventsNearby?lat=59.32&lng=18.06

Hämta single event

/api/event/4095

Annons