Brottsplats API

Brottsplatskartan hade tidigare ett öppet API med stöd för både XML och JSON.

Vi har under 2016 gjort om sajten helt från början, så den är snabbare, har brott från fler län, samt ett mycket mer stabilt sätt att placera brotten på rätt plats på en karta.

På grund av denna stora omgörning så har vi inte hunnit göra ett publikt API ännu, men vi hoppas kunna ha ett sådan tillgängligt snart.

Annons: