Senaste händelserna

Förbättringar i API:et

Postat

Vårt API har fått några uppdateringar på sistone:

  • Flera av API-slutpunkterna har fått både en location_string och en location_string_2 där en händelses plats skriva ut kommaseparerat. Skillnaden mellan de två är att den senare inte skriver ut länet.
  • Slutpunkten för händelser nära en plats har fått flera nya nycklar: image_far, headline, date_human.
  • Slutpunkten för en specifik händelser har också fått lite fler: headline, image, image_far, content_teaser.

Dessa ändringar har gjort för att förenkla anrop från den nya brottskartan och för våra uppdaterade appar till Iphone och Android.