Senaste händelserna

VMA – Viktiga Meddelanden till Allmänheten

Här listar vi de senaste VMA som sänts ut.

VMA är en förkortning av Viktigt meddelande till allmänheten, och det är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Vi hämtar meddelandena från Sveriges Radio.

Tidigare meddelanden

Vi hämtar listan med VMA genom att använda "Sveriges Radio's API for Important Public Announcements".