Vanliga frågor och svar om VMA

Vad betyder VMA?

VMA är en förkortning av Viktigt meddelande till allmänheten.

Vem får begära VMA?

Enligt MSB får följande begära VMA:

 • Räddningschef/räddningsledare för statlig eller kommunal räddningstjänst
 • Polismyndighet
 • Räddningsledare för statlig räddningstjänst, Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Smittskyddsläkare
 • Anläggningar med farlig verksamhet, (enligt 2 kap, 4 §, Lagen om skydd mot olyckor).
 • SOS Alarm
 • Svenska kraftnät och de största el- distributörerna
 • Teleoperatörer med egna nät
 • Alla som får begära sändning av varningsmeddelande
 • Regeringen med regeringskansliet. Alla bevakningsansvariga myndigheter. Kommuner och landsting.
 • Försvarsmakten

När testas VMA?

Signalerna Viktigt Meddelande och Faran över testas 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december.

Hur låter VMA-signalen?

VMA ljuder med en sju sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad under minst två minuter.

Vad är det för lång signal jag hörde?

Det var nog Faran Över som signaleras med en 30-40 sekunder lång signal.


Hos Krisinformation och MSB kan du läsa fler vanliga frågor och svar: