Vad är VMA?

VMA är en förkortning av Viktigt meddelande till allmänheten, och det är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

VMA handlar om att göra människor uppmärksamma på en omedelbar risk eller hot och informera om hur berörda människor omedelbart ska agera för att skydda sig.

Vid VMA avbryter t.ex. Sveriges Radio sändningarna för att snabbt få ut informationen och skickar även vidare informationen till bland andra SVT och TV4.

Meddelandet VMA skickas ut i flera olika kanaler:

  • via radio och tv
  • från Krisinformation.se via webb, app och i sociala medier
  • som notis i Sveriges Radios app SR Play.
  • via utomhusvarning i form av ljudsändare, i folkmun kallat "Hesa Fredrik"

Det är inte vem som helst som kan skicka ut ett VMA. Behöriga att begära VMA är bland andra

  • räddningsledare för kommunal och statlig räddningstjänst
  • Polisen
  • smittskyddsläkare
  • SOS Alarm
  • ledningen vid anläggning med farlig verksamhet (enligt lagen om skydd mot olyckor).

Läs mer om hur ett VMA begärs hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.


Källor och mer information: