Kronoberg: brott & händelser

Inrapporterade händelser från Polisen.

De 5 mest förekommande typerna av händelser här är trafikolycka, övrigt, trafikolycka, singel, brand och stöld/inbrott.

Inga händelser har rapporterats från Polisen denna dag.