Kronobergs Län: brott & händelser

Inrapporterade händelser från Polisen.

De 5 mest förekommande typerna av händelser här är sammanfattning natt, övrigt, stöld, och mord/dråp.

Inga händelser har rapporterats från Polisen denna dag.