Torup i Hallands Län: brott & händelser

Inrapporterade händelser från Polisen.

Inga händelser har rapporterats från Polisen denna dag.