Fler utsatta för brott enligt Brå – men fler har förtroende för Polisens arbete

Postat

I sin årliga undersökning "Nationella trygghetsundersökningen" (NTU) skriver Brå (Brottsförebyggande rådet) att andelen av befolkningen som uppger sig blivit utsatta för brott under 2018 ökade till 26,4 procent (2017 var siffrar 24,7 procent).

52 procent av befolkningen uppger att de har stort förtroende för polisens arbete, vilket är en ökning från 2018 då andelen var 49 procent.

Detta skriver Sveriges Televisions text-TV.