Brottsplatskartan går nu att integrera direkt via Home Assistant UI

Postat

Nu använder vi på Brottsplatskartan inte Home Assistant så vi vet faktiskt inte exakt vad detta betyder.

Men från och med version "2023.5" så finns Brottsplatskartan tillgänglig som integration via Home Assistant UI.

Enligt Home Assistant så kan du med Brottsplatskartan och Home Assistant:

The brottsplatskartan sensor allows one to track reported incidents occurring in a given area. Incidents include anything reported to Brottsplatskartan. The sensor only counts incidents from the current day.

Och det verkar som att redan idag så används integrationen av över 100 användare!