Senaste händelserna

Grannsamverkan mot brott

Förebygg kriminalitet såsom inbrott genom att gå samman med grannarna i ditt närområde. Ett effektivt sätt att minska brottrisken i ditt område!

En effektiv metod som minskar vardagsbrottsligheten är grannsamverkan.

Grannsamverkan sker i samarbete med lokal polis och är ett effektivt sätt att minska risken för inbrott.

Enligt Brottsförebyggande Rådet (Brå) rapport Grannsamverkans effekter på brottsligheten så minskar grannsamverkan risken för inbrott med i genomsnitt 26 %.

Grannsamverkans syfte är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet. Detta görs genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig. Dessa åtgärder avskräcker och försvårar för tjuven.

Wikipedia beskriver grannsamverkan såhär:

"Grannsamverkan är ett samlingsnamn för åtgärder som innebär att de boende i ett område bildar ett brottsförebyggande nätverk. Grannsamverkan innebär att grannar och närområde går samman och förebygger kriminalitet. Man vidtar åtgärder som bevakning, märkning av ägodelar, och rapportering brott till polisen och är vittnen."

Länkar

Grannsamverkan-appar

Det finns i Sverige tre ledande digitala grannsamverkanstjänster: Safeland (f.d. Trygve) Carehood och SSF Grannsamverkan.

Tjänsterna har oftast både en hemsida och en app där man kan gå med i grupper för grannsamverkan i sitt område. Har man både en lägenhet i stan och ett sommarhus så kan man gå med i flera grupper för att följa vad som händer i respektive område.

Carehood

Förbättra er grannsamverkan | Enklare & snabbare med vår app.

Ingen central adm., larmfunktioner, diskussionsforum. Hämta Carehood gratis nu!

Besök carehood.se för mer info.

Safeland (tidigare Trygve)

Sveriges ledande trygghetsapp. Safeland är Sveriges mest använda app för grannsamverkan. Och smartaste hemlarm. Safeland är Sveriges mest använda app för grannsamverkan.

Besök safe.land för mer info.

SSF Grannsamverkan

SSF Stöldskyddsföreningen har en egen app för grannsamverkan.

Såhär beskriver de själva appen:

Den sprider kunskap om Grannsamverkan och förenklar kommunikation. Appen förenklar för redan etablerade grupper och ger information till intresserade om hur man startar Grannsamverkan i nya område. I Appen ges aktuella råd om hur man bäst skyddar sig, sitt hem och värdesaker. Poliser kan enkelt beställa material, komma åt filmer och broschyrer, få in tips samt kommunicera ut information till sina Grannsamverkansområden.

Appen är framtagen med stöd av intressenterna i Samverkan mot brott (SAMBO) som är en organisation bestående av Polisen, försäkringsbolagen Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa, Moderna Försäkringar, ICA Försäkring, SSF Stöldskyddsföreningen, Brottsförebyggande rådet (Brå), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Villaägarna, som alla verkar för att skapa ett tryggare boende.

Besök stoldskyddsforeningen.se för mer info.

Senaste inbrotten från Polisen