Karta som med röd fyrkant ramar in Örebro, Örebro län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Olaga frihetsberövande/människorov Information om pågående förundersökning gällande människorov

Örebro, Örebro län

För närvarande pågår en förundersökning i Örebro gällande människorov där målsäganden förts från Örebro till Berlin. I samband med detta har målsäganden utsatts för visst våld och pressats på pengar, vilket pågått i flertalet dagar.

Ett internationellt samarbete inleddes tidigt mellan tysk och svensk polis/åklagare, ett samarbete som ledde till att tysk polis lyckades lokalisera och befria målsäganden i Berlin.

I samband med detta frihetsberövade även tysk polis ett antal gärningsmän. För närvarande finns fyra personer frihetsberövade i aktuellt ärende i Tyskland, bl.a. två svenska medborgare. Förundersökningar pågår alltjämt, både i Sverige och Tyskland, genom ett fortsatt gott internationellt samarbete.

Tyvärr kan ingen mer information lämnas i ärendet i dagsläget med anledning av att det också pågår en parallell tysk polisutredning.

Mest läst av andra