Karta som med röd fyrkant ramar in Örebro län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Trafikhinder Polisen får in rapporter om mycket stor trafikpåverkan på många håll i länet, framför allt längs riksväg 50, södergående riktning.

Örebro län

Även längs E20 finns stor påverkan. Vi vill med hänsyn till trafiksäkerheten inte rekommendera annan väg utan uppmanar alla från att avstå att ge sig ut på vägarna söderut i nuläget. Vi har ett antal trafikolyckor, dessbättre utan personskador men desto fler fastkörda fordon, företrädesvis tung trafik som fastnat. Därmed stoppas all trafik upp. 

Mest läst av andra