Karta som med röd fyrkant ramar in Migrationsverket, Norrköping, Östergötlands län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Anträffat gods Ett brev med oklart innehåll har inkommit till Migrationsverket.

Migrationsverket, Norrköping, Östergötlands län

10:33 Personal på Migrationsverket i Norrköping har öppnat ett brev med oklart innehåll. På grund av detta har polis, ambulans och räddningstjänst kallats dit. Räddningstjänsten kommer undersöka innehållet. Det finns inga rapporterade personskador utan åtgärder som görs är ur ett förebyggande perspektiv.

11:14 Vid lastkajen har en avspärrning upprättats - också i förebyggande syfte - för att inte fordon ska åka in.

14:11 Polisen biträder räddningstjänsten i ärendet. Brevets innehåll är fortsatt oklart. När ny information finns kommer denna text att uppdateras.  

14:35 Polisen inleder en förundersökning om hot mot grupp. Innehållet i kuvertet ska analyseras av NFC i Linköping och har transporterats dit för analys.

Mest läst av andra