Karta som med röd fyrkant ramar in Seved, Malmö, Skåne län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Farligt föremål, misstänkt Krossad ruta

Seved, Malmö, Skåne län

Under natten krossas en ruta på Seved och ett misstänkt farligt föremål kastas in i bostaden. 

Området har under natten varit avspärrat och både bombtekniker och kriminaltekniker har varit på platsen för att säkra föremålet och eftersöka eventuella spår. 

Det finns ingen information om huruvida föremålet varit farligt eller ej. I nuläget inväntar man bombteknikernas utlåtande kring detta innan brottsrubricering fastställs. 

Det har inte varit någon person hemma i bostaden under tidpunkten för brottet. 

Uppdatering: Det kan i nuläget inte uteslutas att föremålet som kastades in i bostaden var farligt, händelsen rubriceras därför som försök till mord.

Mest läst av andra