Ordningslagen Demonstation, Bergsgatan

Bergsgatan, Malmö, Skåne län

Det har under dagen varit en demonstration på Bergsgatan i Malmö. Ett 30-tal personer hindrade trafiken genom att ställa sig på gatan. Detta innebar att demonstranterna hindrade trafiken för privatpersoner och kollektivtrafik men även för räddningstjänst, ambulans och polis.

Polisen har varit på plats och försökt föra en dialog med demonstranterna. Demonstranterna har inte varit våldsamma, det har rört sig om ett passivt motstånd då man inte lämnat platsen efter tillsägelser. Tidigt utfärdade man en ordningshållande befallning som inte hörsammades.

Ett flertal personer är gripna, avlägsnade alternativt omhändertagna enligt polislagen 13§.

Anmälan gällande brott mot ordningslagen, ohörsamhet mot ordningsmakt samt brott mot trafikförordningen kommer att upprättas. Samtliga gripna och omhändertagna är misstänkta.

Demonstrationen är nu upplöst och trafiken flyter på som vanligt på Bergsgatan.

Mest läst av andra