Senaste händelserna

Karta som med röd fyrkant ramar in Hyllie, Arenatorget, Hyllie Boulevard, Arenagatan, Malmö, Skåne län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Polisinsats/kommendering

Polisinsats, Hyllie.

Hyllie, Arenatorget, Hyllie Boulevard, Arenagatan, Malmö, Skåne län

Under kvällen har Polisen hanterat ett flertal icke tillståndsgivna allmänna sammankomster i området mellan Arenatorget och Hyllie station. Deltagarantalet vid respektive allmänna sammankomst uppskattas till ett hundratal personer.

Polisen har, sett till allmän säkerhet och ordning, bedömt att platsen för de icke tillståndsgivna allmänna sammankomsterna varit olämplig och har därför anvisat deltagarna till Dagvattenparken för genomförande av sammankomsterna. I fall då personer vägrat lyda anvisningarna, har dessa med fysiska medel avlägsnats till Dagvattenparken.

Polis har i några fall mötts med våld och har då använt pepparspray (även kallat OC-spray) för att kunna genomföra arbetsuppgiften.

Tågtrafiken har vid två tillfällen stoppats från att stanna på Hyllie station. Detta för att kunna hantera den stora tillströmningen av människor till de icke tillståndsgivna allmänna sammankomsterna. 

Polisen har spärrat av ett område som innefattar Arenatorget och Hyllie station, ner mot byggnaderna i sydlig riktning och med Hyllie Boulevard och Arenagatan som avgränsning. Avspärrningen har stöd i Polislag § 24 och syftet är att, i förebyggande syfte, säkerställa allmän ordning och säkerhet. Aktuellt område är utrymt, eventuella insläpp sker med prövning i varje enskilt fall.

I samband med Polisens arbete vid de olika icke tillståndsgivna allmänna sammankomsterna i anslutning till Malmö Arena, har en person gripits som misstänkt för våld mot tjänsteman och sju personer har omhändertagits med stöd av Polislag § 13 (allvarlig ordningsstörning eller risk för sådan).

Händelsekarta

Laddar karta...