Karta som med röd fyrkant ramar in Eskilstuna, Södermanlands län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Anträffad död Person anträffad avliden i bostad.

Eskilstuna, Södermanlands län

Under eftermiddagen anträffades en person avliden i en bostad i centrala Eskilstuna. Vid en första undersökning och bedömning av polis, framkommer  omständigheter som måste utredas innan brott kan uteslutas. Av den anledningen inleds förundersökning gällande mord. Bostaden och anslutande objekt är avspärrade för teknisk undersökning. Informationsinhämtning pågår i olika former. 

I nuläget är anhöriga ej underrättade.

Innan inledande utredningsmoment är vidtagna och förundersökningen initialt är säkrad genom förstahandsåtgärder kommer inga fler detaljer i ärendet lämnas ut. 

UPPDATERING:

22.58 Anhöriga har nu underrättas om dödsfallet. Den avlidna är en kvinna i 70-årsåldern. 

Under kvällen har en rad utredningsåtgärder genomförts, bla teknisk undersökning samt dörrknackning och förhör. Ingen misstänkt finns i ärendet. 

Mest läst av andra