Karta som med röd fyrkant ramar in Katrineholms Kommun, Katrineholm, Södermanlands län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Övrigt Polisinsats i Katrineholm.

Katrineholms Kommun, Katrineholm, Södermanlands län

Strax efter klockan 17:00 får polisen kännedom om ett misstänkt grovt brott i Katrineholms kommun.

Exakt vad som inträffat på platsen är ännu okänt. Polisen är på plats och vidtar vissa utredningsåtgärder. Ett område har spärrats av vid platsen.

Man arbetar just nu brett med utredningsdelarna för att bilda en uppfattning om vad som skett.

Mer information kan inte lämnas i det här tidiga skedet av utredningsarbetet. Texten kommer att uppdateras när mer information tillkommer.

Uppdatering 20:20: Utredningen är ännu i ett tidigt skede och det är inte helt klarlagt exakt vad som har skett i det aktuella ärendet. Polisen arbetar fortfarande brett med en rad olika utredningstekniska åtgärder. Tekniker är på plats för att säkerställa brottsplatsen. Man arbetar även med bland annat dörrknackning och förhör för att samla in så mycket information som möjligt och komma vidare i utredningen. 

Uppdatering 21:54: Arbetet på platsen fortgår. Flera personer ska höras och hämtas in till förhör. I nuläget kan ingen mer detaljerad information lämnas i ärendet. Detta bland annat för att inte färga eventuella vittnesuppgifter som kan vara värdefulla för utredningen.

Mest läst av andra