Karta som med röd fyrkant ramar in Södermanlands län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Sammanfattning natt Inga ärenden som sticker ut ur polisiär synvinkel.

Södermanlands län

Mellan klockan 22 och 07 har polisen hanterat ärenden av olika karaktär i länet. Det finns inga ärenden som sticker ut polisiärt.

Under detta tidsspann har polisen hanterat rutinärenden exempelvis viltolyckor och trafikkontroller.

Mest läst av andra