Karta som med röd fyrkant ramar in Stockholm, Stockholms län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Anträffad död En man har avlidit i polisens arrest.

Stockholm, Stockholms län

En man i 35-årsåldern har avlidit i en av polisens arrester i Stockholm. För att utreda om polisen har begått något fel i samband med dödsfallet har en anmälan gjorts till avdelningen för särskilda utredningar och en teknisk undersökning har genomförts på platsen.
I nuläget är ingen förundersökning inledd. 
Mannens anhöriga är underrättade. 

Källa: https://polisen.se/aktuellt/handelser/2023/maj/26/26-maj-1916-antraffad-dod-stockholm/

Mest läst av andra