Olaga hot En man hotar personalen på en vårdinrättning i centrala Stockholm.

Stockholm, Stockholms län

En kvinna söker vård på en vårdinrättning, hennes manliga sällskap beter sig utåtagerande. När personalen ber honom lämna platsen uttalar han hot mot kvinnan och personalen.

Polis på plats skriver en anmälning på olaga hot och en anmälan på grov kvinnofridskränkning.

Källa: https://polisen.se/aktuellt/handelser/2021/april/8/08-april-1200-olaga-hot-stockholm/

Mest läst av andra