Stöld Mellan klockan 9-19 idag har polisen hanterat sju stölder i butik. I cirka hälften av fallen är gärningspersonen under 15 år.

Stockholms län

I de flesta fallen under dagen har stölderna skett i matvaruaffärer.

Dagens ärenden som gäller stöld i butik är inte ovanligt många eller få. Händelsenotisen är skiven för att beskriva polisens arbetsuppgifter under ett pass.

Källa: https://polisen.se/aktuellt/handelser/2021/februari/20/20-februari-1900-stold-stockholms-lan/

Mest läst av andra