Trafikhinder Trafikanter får räkna med extra stora störningar i trafiken i och kring Arlandaområdet mellan cirka klockan 16

Stockholms län

Avspärrningar pågår som innebär att trafik stoppas och/eller leds om. 

Om möjligt välj annan färdväg, och i möjligaste mån välj andra färdmedel som till exempel spårbunden trafik. 

Håll dig uppdaterad:
www.sl.se
www.trafiken.nu/stockholm
www.polisen.se

Mest läst av andra