Karta som med röd fyrkant ramar in Stockholm, Europavägen, Enköping, Uppsala län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Övrigt Två pojkar rymmer från ett SiS-hem.

Stockholm, Europavägen, Enköping, Uppsala län

På ett SiS-hem (Statens institutionsstyrelse) springer två pojkar i 15-årsåldern i från personalen i samband med att man ska gå till en idrottshall. Pojkarna hoppar in i en väntande bil som kör från platsen.
Flera patruller engageras i sökandet efter pojkarna och ett förföljande uppstår när en patrull får syn på den eftersökta bilen och då bilens förare inte stannar trots stoppsignal från patrullen. 
Förföljandet går österut i riktning mot Stockholm. På Europavägen blir hastigheten hög och förföljandet avbryts utan att bilen stoppats och utan att rymlingarna fångats in. 
En anmälan om främjande av flykt kommer att skrivas.

Mest läst av andra