Stöld Man misstänkt för stöld gripen efter samarbete mellan väktare och polis.

Boländerna, Uppsala, Uppsala län

Väktare skulle envarsgripa en man som hade stulit i en butik i Boländerna. Mannen lyckades dock slita sig och en jakt till fots inleddes där ett flertal väktare jagade efter mannen. Polis tillkallades och när patrullerna anlände hade väktarna lyckat jaga in mannen i ett skogsparti som de höll under bevakning.

Efter att mannen även försökt undkomma patrullerna tog jakten slut genom att mannen blev ikappsprungen och nedlagd på marken.

Mannen, som är i 30-årsåldern, är misstänkt för ringa stöld och greps då han saknar hemvist i Sverige. Åklagare kommer besluta om mannen ska anhållas.

Uppdatering 17:24: Under utredningen har det framkommit att den gripne hade en medgärningsman. Det tillgripna godset består i flera par skor, kött, fisk och energidryck till ett värde av flera tusen kronor. Tillgrepp har skett i flera butiker i Boländerna. Medgärningsmannen är ej identifierad och på fri fot. Brottsrubriceringen är i och med den nya informationen ändrad från ringa stöld till stöld av normalgraden.

Mest läst av andra