Senaste händelserna

Karta som med röd fyrkant ramar in Värmland, Värmlands län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Sammanfattning natt

Natten i Värmland län har ur polisiär synvinkel varit lugnt.

Värmland, Värmlands län

Patruller som tjänstgjort under natten har genomfört ett antal fordon och personkontroller. Det har även inträffat en del viltolyckor som även hanterats. Även ärenden kring psykisk ohälsa har förekommit.