Senaste händelserna

Karta som med röd fyrkant ramar in Västerbotten, Umeå, Västerbottens län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Övrigt

Avslutad övning.

Västerbotten, Umeå, Västerbottens län

Polisen i Västerbotten informerar om att den övning som under dagen pågått på flera platser i Umeåområdet nu är avslutad.

Övningen har syftat till att öva samverkan mellan polisiära enheter och externa samverkansaktörer i gränslandet mellan kris och krig, den så kallade ”gråzonen”.

Övningsledningen är nöjda med hur övningen genomförts och hur väl samverkan mellan polisens olika förmågor har fungerat i övningens komplexa och riskfyllda scenario.

Händelsekarta

Laddar karta...