Karta som med röd fyrkant ramar in Västervik, Västerbottens län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Polisinsats/kommendering Sammanfattning av polisens arbete i samband med Rally-VM, söndag.

Västervik, Västerbottens län

Något färre åskådare befann sig under söndagen ute i terrängen vid specialsträcka Västervik. Patrullerna har arbetat med trafikkontroller och hög synlighet längs sträckan.

Söndagen var lugn med få rapporterade brott. Hastighetsefterlevnaden var i huvudsak god under söndagen. Vid de nykterhetskontroller som genomförts var samtliga förare nyktra.

En person omhändertogs enligt LOB, lagen om omhändertagande av berusade personer, vid Red Barn vid 12:30-tiden.

Sammantaget har insatsen, som förväntat, förlöpt väl utan händelser som påverkat insatsen nämnvärt. Patrullerna har haft god förmåga att kontrollera både skoter- och biltrafik under insatsen vilket varit positivt. Skoterförarna i terräng har i huvudsak stått för majoriteten av rapporterade brott (ordningsbot).

Kvällstid har Red Barn varit relativt välbesökt och arrangören har hanterat väskförbud/visitationer på ett bra sätt utan att det belastat patrullerna. Centrum har upplevts som en vanlig välbesökt helg.

Mest läst av andra