Karta som med röd fyrkant ramar in Sävar, Bullmark, Umeå, Västerbottens län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Trafikolycka, vilt Renar på Sävarheden mellan Sävar och Bullmark.

Sävar, Bullmark, Umeå, Västerbottens län

Just nu befinner sig väldigt många renar i närheten av väg 649 vid Sävarheden mellan Bullmark och Sävar utanför Umeå.

För att undvika olyckor vill polisen uppmana trafikanter att iaktta stor försiktighet när ni färdas på sträckan. Skyltar som varnar för renar samt svarta sopsäckar på stolpar betyder att det finns renar i området.

Det är mycket snö i skogen just nu, vilket gör att renarna gärna uppehåller sig på vägen. 

För att undvika en olycka; håll hastigheten och avståndet till framförvarande fordon. Om du ändå råkar ut för en olycka ska du märka ut platsen och ringa 112.

Mest läst av andra