Karta som med röd fyrkant ramar in Stenungsundsmotet, Stenungsund, Västra Götalands län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Räddningsinsats Ras på E6 vid Stenungsundsmotet

Stenungsundsmotet, Stenungsund, Västra Götalands län

Ras på E6 i höjd med Stenungsundsmotet. Vägen har rasat, ett stort område är avspärrat. En väl tilltagen polisresurs är på plats och arbetar just nu tillsammans med bland annat räddningstjänst.

Vi har fortfarande ingen tydlig bild av vad som har hänt eller vad som har orsakat detta, men arbetar i detta nu med att skapa oss en bättre lägesbild.

Tre personer har förts till sjukhus med lindriga skador, till följd av raset. Vidare ber vi allmänheten att inte åka till platsen.

E6 har stängts av för trafik från Stora Högamotet söder om raset. Från Ljungskile för trafik norr om raset. Trafikdirigering/hänvisning sker. 

En presstalesperson kommer att finnas ute på plats för att hantera medias polisiära frågor från ca klockan 09:45. Presstelefonen kommer också att vara öppen som vanligt utöver detta.

Polisen beslutade om en sk särskild händelse kl 07.55. Det innebär att kommenderingschefen kan nyttja regionens samlade resurser vid behov. 

Räddningstjänsten/räddningsledaren leder insatsen på platsen. Polisen biträder räddningsledaren med avspärrningar och trafikdirigering. Frågor kring insatsen på plats hänvisas därför till räddningstjänsten.

Frågor kring vägavsnittet hänvisas till Trafikverket.  

Uppdatering 20230923

Krisstöd (SOS) hänvisas till telefonnummer: 113 13.

Kl 10.00 Uppdatering:
Polisen har inlett förundersökning med rubricering grov allmänfarlig ödeläggelse. Polisen kommer bl a att höra personal mfl på en närliggande byggarbetsplats där sprängning genomförts. Det är ännu oklart om det finns någon koppling till sprängning/arbete på platsen och raset. Detta har dock inte medfört någon ytterligare avspärrning som beslutats av polisen. De avspärrningar som utökats har genomfört av bl a kommunen för att säkerställa trygg framkomlighet på vägar mm. Ingen person är i nuläget delgiven misstanke om brott. 

Uppdatering klockan 17:15:
Skredområdet är fortfarande en väldigt farlig plats att vistas på. Polis har spärrat av ett stort område. Allmänheten uppmanas att inte närma sig skredområdet. Att ta sig förbi polisens avspärrningar innebär överträdelse av myndighets bud och kan ge böter eller fängelse i upp till ett år.

Över skredområdet råder flygförbud. Detta gäller även drönare.

Krisstödet via telefonnummer 113 13 har avvecklats, i stället hänvisar vi till 114 14.

Uppdatering klockan 18:47:

Räddningstjänsten har hävt flygförbudet över skredområdet.

Mest läst av andra