Karta som med röd fyrkant ramar in Västra Götalands län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Trafikhinder Med anledning av väderleken och efterföljande trafikproblem har polisen i region Väst fattat beslut om att inleda en särskild händelse.

Västra Götalands län

En särskild händelse hanteras utanför den ordinarie polisverksamheten, med en speciell organisation och ledning, och ger polisen en möjlighet att kraftsamla.

Trafikläget är i nuläget särskilt besvärligt längs E20 och riksväg 26 i Skaraborgs län, där framkomligheten är mycket begränsad. I huvudsak beror detta på tung trafik som har stora svårigheter att ta sig fram. Köerna är långa och trafikanter har i vissa fall suttit fast i flera timmar. Allmänheten uppmanas att inte ge sig ut på dessa vägar. Förutom att hantera trafikolyckor, kommer polisen att bistå Trafikverket i arbetet med att göra vägarna framkomliga. 

Mest läst av andra