Karta som med röd fyrkant ramar in Borlänge, Dalarnas län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Trafikolycka, singel En singelolycka har inträffat på Lv800 öster om Borlänge

Borlänge, Dalarnas län

SOS-alarm meddelar att de skickar resurser på en singelolycka, en bilist har kört i diket. Ambulans har tagit med föraren till sjukvården för kontroll, skadeläge okänt.
Polispatrull är beordrad till platsen för att undersöka anledning till att olyckan inträffat. Bärgare är beställd för att ta hand om olycksfordonet.

Övrig trafik ombeds sänka hastigheten och iaktta försiktighet då det kommer befinna sig räddningspersonal, polis och bärgningspersonal på vägbanan.

Uppdaterad kl. 09.48:

Det föranligger inga misstankar om brottslig gärning som föranlett olyckan. 

Drabbat av inbrott eller är rädd för att bli?

På vår särskilda sida om inbrott kan du läsa mer om hur du gör för att bäst skydda dig mot inbrott och vad du ska göra om du har fått ett inbrott.

Mest läst av andra