Brand Bilar brinner på Smassens väg.

Smassens Väg, Sandviken, Gävleborgs län

På Smassens väg blir en bil helt utbrunnen, en annan får brandskador och en tredje har en krossad ruta och luktar av brandfarlig vätska - men har ej börjat brinna.
Platsen spärras av och polisens skriver anmälan om skadegörelse genom brand.

Mer om bränder

På vår särskilda sida om bränder kan du läsa mer.

Mest läst av andra