Brand

En brand är en eld som kommit lös och som växer okontrollerat. Wikipedia

Fler ord och förklaringar