Hot mot tjänsteman

Den som hotar en tjänsteman dömes för hot mot tjänsteman. Det kan röra sig om hot om våld, dödshot eller indirekta hot för att bli dömd. Poliser och ordningsvakter är dessutom skyddade även på sin fritid vilket innebär att om du hotar en ordningsvakt eller polis på grund av dennes jobb kan du också bli dömd för hot mot tjänsteman.

Fler ord och förklaringar