Snatteri

Brottsbalken kap. 2§ Snatteri är ett egendomsbrott som innebär stöld av varor för ett relativt lågt värde från en butik. Snatteri är detsamma som stöld men med skillnaden att brottet är att anse som ringa med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter. Den som stjäl något som endast har ett mycket lågt värde, ska alltså dömas för snatteri.

Fler ord och förklaringar