Personskada

Kroppslig eller psykisk skada som orsakats av någons handlande. Lagen.nu

Fler ord och förklaringar