Dråp

Dråp är när någon uppsåtligen dödar en annan person, men vissa omständigheter gör att det anses mindre grovt. Polisen.se

Fler ord och förklaringar